93. Общ състав на непозволеното увреждане по чл. 59 ЗЗД

 

Общ на чл. 59 – от този състав се пдвеждат всички останали случаи при които има НО, но тези хипотези не могат да се подведат под останали, специални състави на чл. 55- 58 ЗЗД, защото има случаи на НО при които няма даване и получаване и обогатяването да е резултат на тези действия, а може действието да изхожда от трето лице – банката погрешно заверява сметка на друго лице.

Елементи на състава:
1) налице е обогатяване- това обогатяване най- често е придобиване на парични средства;
2) обедняване на едно лице – от имуществото му е излязла някаква облага;
3) между обеднаването и обогатяването има връзка- причинно- следствена връзка;
4) липса на правно основание;

Обоготяването по чл. 59 може да се изрази в придобиване на активи или намаляване, погасяване на задължения бпри липса на основание. Искът по чл. 59 може да се предяви когато обеднялото лице не разполага с друг иск за връщане на онова, което е излязло от неговото имущество и без основание е обогатило другито лиже. Ако това лице може да предяви иск по другите състави, няма да може да предяви този на чл. 59 ЗЗД. Искът по чл. 59 е последната възможност, предоставена от закона, на лице, което по някакъв начин е обедняло. Ако не разполага с друга по предходните членове. Той е субсидиарен иск.

Неможе да се предяви иск по чл. 59 ако е изтекла погасителната давност по отношение на друг иск ако е могъл да бъде предявен. Ако е изтекла давността не може да се изпозлва иск по чл. 59 за да се търси даденото, защото ще се заобикалят правилата за давността.

Исковете за НО подлежат на погасяването по давност- обща давност (5г.). Началният момент за давността е различен- при специалните състави (дадено нещо при липса)- от момент на началната липса, при отпаднало основание- момента на отпадане на основанието. При общият състав по 59 ЗЗД- от момент на обоганяването/обедняването.