17. Обещаване действието на трето лице

 

Правна уредба: чл.23 „този който обещава действието или задължението на третото лице, ако това трето лице откаже да изпълни задължението“. Договорът с който се обещава действието на едно трето лице или

Страни по този договор са обещателят (длъжник) който обещава, че трето лице ще се задължи спрямо другата страна по договора или ще престира спрямо другата страна по договора. И кредитора (на когото се обещава). Предмет може да бъде третото лице да се задължи спрямо кредитора. За да се задължи третото лице спрямо кредитора означава, че то трябва да сключи договор с кредитора. Предмет може да бъде и да се обещае че 3-тото лице ще извърши действия, изразяващи се в престация спрямо кредитора. Ако третото лице сключи договор с кредитора за него възниква задължение но по отделен договор, по силата на договора с кредитора. Възможно е третото лице да преподпише договора между обещателя и кредитора, това означава че той поема задължението което е обещала страната по договора, поема да престира, но това е резултат от лично обвързване от третото лице.

Този договор не поражда задължение за третото лице, защото то не е страна по договора. Но тази уговорка е задължение за обещателя – той обещава че едно трето лице ще престира спрямо кредитора. Затова при неизпълнение, т.е. третото лице не извърши действията които са обещани, от това трето лице не може да се търси никаква отговорност, този договор задължава само обещателя. Кредиторът може да търси изпълнение директно от обещателя ако действията които са обещани са заместими. Ако обещаната престацията е незаместима, тогава обещателя не може да изпълни задължението, но от него може да се търси обезщетение от неизпълнението – чл.23 ЗЗД.

Обещаване действието на трето лице прилича с привличането на трето лице за изпълнение на задължение. Има се предвид при обещаване действието на трето лице, трето лице ако сключи договора или изпълни действието то ще престира по свое собствено задължение а не по чуждо такова. При привличане на трето лице за изпълнения от страна и вместо длъжника, то тогава привлеченото трето лице ще изпълнява чуждо задължение, за сметка на длъжника. И затова този който е привлякъл трето лице за изпълнение на свои задължения, отговаря за неговите действия като свои.