43. Взаимоотношения на Министерския съвет с Народното събрание, президента, съдебните и местните органи.

 

Парламентът избира МС. Парламентарното мнозинство формира правителство, което се ангажира да осъществява неговата политика. То е поставено в зависимост от доверието и подкрепата на парламента. Правителството е политически отговорно пред парламента.

Създаване на нов МС. След консултации с парламентарните групи президентът възлага на най-голямата по численост да предложи кандидат за министър-председател. Президентът има посредническа роля. Той поставя началото на формирането на МС. Президентът с указ възлага проучвателен мандат за съставяне на правителство на посочения от най-голямата парламентарна група кандидат, ако той отговаря на изискванията за избираемост. Ако той успее да предложи структура на персоналния състав на МС, президентът предлага на НС да избере кандидата за министър-председател. Ако първият проучвателен мандат не успее, президентът е конституционно задължен да възложи на втората по численост парламентарна група да предложи кандидат за министър-председател. Президентът съдейства за създаването на МС. След три неуспешни опита Конституцията възлага на президента да състави служебно правителство – изход от парламентарната криза. Едновременно с това президентът разпуска НС и насрочва парламентарни избори до 2 месеца.

МС назначава и освобождава областните управители, които организират провеждането на държавната политика в областите.
МС е основен вносител на законопроекти в НС и по този начин съдейства за ефективната законодателна дейност; чрез законопроектите се стреми нормативно да обезпечи осъществяването на политиката си.

НС образува МС и е логично да има възможност за контрол върху неговата дейност, МС е натоварено с изпълнение на законите. Парламентарният контрол е политически. МС носи солидарна отговорност пред НС за провежданата политика, която се изразява в политическо недоверие на НС към него, в резултат на което се прекратяват неговите пълномощия.
Актовете на правителството не могат да бъдат отменяни от НС. ВАС се произнася по спорове за законност на актовете на МС и на министрите. Всички административни актове (освен закона) подлежат на съдебен надзор за законност, но не и за целесъобразност.