12. Юридически лица

 

Освен на физически, правният ред признава правоспособност на известни обществени организации, наречени юридически лица. Правоспособността е социално качество, което не съществува извън правния ред. За целите на организираното общество е нужно да се признае качеството правоспособност на известни организми, т.е. призвнават се правни субекти и за някои обществени организми. Съвместният живот в обществото налага напр. Общините да бъдат носители на права и задължения т.е. да са правни субекти. Юридическите лица са правоспособни само в имуществено отношение. В областта на семейното право не са правоспособни с две изключения:
1. Имат право на име и;
2. Те са патрони на робите, които биха освободили. Не са правоспособни в областта на наследственото право: не могат да правят нито да получават завещание. Не са правоспособни в областта на наказателното
право: не могат да бъдат наказвани , защото не могат за извършват престъпления.
Юридическите лица се делят на:
Корпорации – сдружения на лица за постигане на някакви цели. Те възникват чрез съгласие на членовете и. Има поне трима членове-учредители. От времето на Август за образуването на нови е необходимо и разрешение на сената. С това разрешение те започват да съществуват и добиват качества на юрид.лице. За някои категории корпорации не е небходимо разрешение – те бивали разрешени общо със сенатусконсулти /напр.погребалните колегии/
Фондации – явяват се вРП чак в християнско време. . Те са имущества посветени на определени лица за постигане на определена цел. Образуват се с едностранен акт на един учредител. Може да бъде и акт послучай на смърт /завещание/ или акт м/у живи.
Прекратяване то на юр. личност става:
1. С решение на държавата
2. С изпълнение на целта, ако в устава и е определена такава;
3. С изпълнение на условието , ако е образувана под известно условие;
4. С изтичане на срока, ако има такъв;
5. Корпорацита се прекратява с единодушно решение на членовете си и ако всички членове я напуснат;
6. Фондацията се прекратява с изчезване на имуществото.