61. Наследяване по закон

Ако едно лице умре без завещание, по Закона за 12-те таблици се призовават за наследство:

  1. При домашни наследници – лицата, които са в цивилното семейство на наследодателя – синове, неомъжени в брак с ”манус” дъщери, жената при брак с ”манус” /заема мястото на дъщерята/внуците /ако бащата е умрял преди това/. Не влизат еманципираните синове и жената при брак без “манус”;
  2. Наследството се дели между наследниците по глави. Ако се намират в различни степени на близост /син и внуци/ – подялбата е по колена – т.е. внуците получават дела, който е трябвало да получи баща им – или сина ½ , а внуците общо ½;
  3. Ако няма домашни наследници –призовава се най-близкия агнат;
  4. Ако няма и агнати – пада се на лицата от един и същи род с наследодателя.

    По преторския едикт се призовават следните лица за наследяване: низходящи на наследодателя, лицата определени по Закона на 12-те таблици, ако няма наследници по двата изброени – когнатити до 7 степен и ако няма когнати – преживелия съпруг.

    По Юстиниановото право – отменя таблиците  и съдава нови категории:

  1. Низходящи /както при домашните/;
  2. Ако няма низходящи, наследяват възходящи /баща, майка, дядо/. Разпределя се по глави или колена, ако има и деца;
  3. Ако няма наследници от втората категория – братя и сестри /при общ баща или майка/;
  4. Ако няма такива – кръвните роднини.