59. Квазиделикти

Произтичащи от преторското право задължения, наподобяващи дилктните. За възникването им невинаги се е изисквало да бъде проявена вина. Като квазиделикти у Юстиниан се разглеждат:

  1. Когато съдията по небрежност ощети една от страните, дължи обезщетение;
  2. Когато от една сграда бъде изхвърлено нещо на улицата, лицето което живее в сградата, макар и да не е изхвърлило то, отговаря за двоен размер на вредите, нанесени от изхвърлянето или изливането. Ако е наранено свободно лице-плаща обезщетение по справедливост, ако е убито свободно лице – 50 000 сестерции. Сумата се изисква от първия, който пожелае това;
  3. Когато на една сграда се поставени вещи, така че заплашват да паднат на улицата, всяко лице може да заведе иск за 10 000 сестерции срещу този, който живее в нея;
  4. Когато в един кораб, гостилница или хан са откраднати ли повредени вещи на клиентите  от служещите – дават се искове срещу капитана или съдържателя в 2-ен размер на вредата.