58. Кражба и деликти по преторския едикт

Кражба –противозаконно присвояване на чужда вещ, на владението и или на ползването от нея с намерение да се извлече облага от това. От нея възникват следните искове:

  1. Ако крадецът бъде заловен на местопрестъплението–осъжда се да заплати 4-ен размер на стойността
  2. Вещта е намерена у крадеца, след тържествено претърсване – същата присъда
  3. Ако крадеца откаже претърсване – същата
  4. Вещта е намерена при неформално претърсване – 3-ен размер
  5. Ако лицето, у когото е вещта не е крадеца, плаща 3-ен размер и предявява иск срещу крадеца в 3-ен
  6. Във всички останали случаи – 2-ен размер на стойността.

   Освен тях от кражбата възниква и едни реиперсекуторен иск-иска се от крадеца връщане на вещта.

   Умишлено увреждане на кредиторите – преторски деликт, създаден да се отстрани опасността длъжникът да разпилява своето имущество и да осуети удовлетворението на своя кредитор. В Юстиниановото право е създаден един иск, срещу този деликт – акция “паулиана”. Чрез тази акция се искало унищожаването на правните актове, чрез които длъжникът създавал или увеличавал своята несъстоятелност. За да се упражни този иск:

  1. Извършване на акт за обединяване от страна на длъжника – чрез отчуждаване на имот или поемане на задължение т.е. той се стреми към увеличение на несъстоятелността си;
  2. Длъжникът осъзнава, че ощетява кредитора.