50. Поземлени аренди

Какво означава поземлени аренди?

Отдаване на земята под наем за обработване – за дълъг срок или неопределено време. Наемателят плаща редовно уговорения наем.
В полза на наемателя имало една вещна акция и това право било обособено като вещно такова.
В следкласическото право този вид договор бил приравнен на емфитевзата.

Наем на вектигален имот

Римската държава и градовете отдавали земите си в дългосрочен наем не само за застрояване , но и за обработване. Отстъпването на земята ставало за дълъг период или за неопределено време при условие, че наемателя плаща редовно уговорения наем. Целта на този институт била през Принципата да се окуражат колониите да се прикрепят към земята ,която обработват и по този начина да се осигури ефикасна експлоатация на последните. Особеностите на този вид договор е, че в полза на наемателя била създадена една вещна акция и по този начин правото на наемателя било обособено като вещно. В следкласическото право този вид наем се приравнява към емфитевза.

Емфитевза

развива се в късния период на Римската история. Този договор се прилагал в източните части на Римската империя и имал за обект необработени императорски земи. По-късно такъв договор се сключва и междуу частни лица.

Какво е Емфитевт – лицето, което е взело един имот, за да го обработва срещу дългосрочен наем в натура.

Той получава вещно право, което отчуждава, залага и е наследимо. Собственикът на имота има право да получава наем. Ако не  го получи 3 години, то правото на емфитевта се погася. Когато емфитевтът продаде правото си е длъжен да уведоми собственика, който има право на предпочитание, т.е. да го купи сам на продажна цена. Ако не желае да направи това той има право на 2% от цената, уговорена м/у емфитевта и трето лице купувач.