66. Функции на юридическата отговорност

 

Функциите на юридическата отговорност са обусловени от нейната социална природа, от социалното й значение в механизма на правното регулиране. Функциите на юридическата отговорност разкриват отговорите на въпроса за какво служи юридическата отговорност.

Най-важната функция на юридическата отговорнонст несъменно е нейната предупреждаващо- възпитателна функция. В крайна сметка тя има за цел главно така да преустрои ценностната скала на правонарушителя, че той в бъдеще да не извършва правонарушения. От друга страна, тъй като охранителното правоотношение се осъществява публично, всички останали правни субекти могат да си направят извода какво би последвало, ако те си позволят да извършват престъпление (генерална превенция).

Освен това друга основна функция на юридическата отговорност е наказателната. Посредством наказанието юридическата отговорност се осъществява като мяра на социална справедливост – а справедливото е правонарушителят на свой ред да изтърпи съответната ответна реакция на народа.

Наред с наказателната функция в редица случаи юридическата отговорност има и т.нар. правовъзстановителна функция. Тя е присъща главно на юридическата отговорност в сферата на гражданското право, а осъществяването на правовъзстановителна функция е свързана главно с осигуряване на материалния интерес на потърпевшия.