47. Българската държава в навечерието на Втората световна война (1935-1939 г.).Законодателна дейност на правителствата.

 

1.Монарх и правителство в авторитарната политическа система на България.

На 23 ноември 1935 г. преходният кабинет на Тошев е заменен от правителството начело с Г.Кьосеиванов.(един от най-изявените представители на безпартийния политически елит).Във вътрешнопол.план като основна задача се налага решаването на въпроса за политическата организация на режима.Пред правителството се разкриват две възможности за действие-да формира нова партия или да потърси съдействието на старите партии.

2 март 1936 г. военният министър ген.Хр.Луков обявява разтурянето на ТВС и молиза извинение от името на армията за участието и в пол.живот.

На 4 юли 1936 е формиран вторият Кьосеиванов кабинет.-реш.за законодателни избори,но всички опита за комбинации със старите партии се оказват безперспективни.22.окт.1936-ново правителство начело на Кьосеиванов.

1938-в условията на безпартийност е избран парламент,съсътоящ се от правителствено мнозинство и опозиция с второстепенна роля.

С помоща на буржоазнодемократичните атрибути-избрани от нарида депутати и общински съветници,цар Борис и Кьосеиванов постигат целта си да прикрият авторитарния безпартиен режим.

2.Стопанска и военна политика.

В навечерието на Втората световна война в оживлени е селското стопанство.През 1938-1939 г.,в резултат на държавната намеса в подкрепа на селското стопанство (министър на земеделието Ив.Багрянов) и засиленото търсене на земеделски продукти цените на селскостопанските произведения се повишават с около 40 %.

В подем е и индустрията.Едрите индустриални предприятия се увеличават от 891 през 1934 на 2116 перз 1939 г.,стойността на произведенат продукция от 5345 млн.лв.на 12 666 млн.лв.Относителният дел на хранително-вкусовата в общия обем на промишлената продукция е 58 %,текстилната 19 %,кожарска,каучукова и дървообработваща-4 %, химическа-4%, добив на електро енергия-2 %, стъкларска и строителни материали-2 %.

Стабилни са държ.фонанси.През 1935г  банките са 97,през 1939-89,като 16 от тях са в процес на ликвидация.Очертава се тенденцията към ликвидиране на нежизнеспособните банки.

На 15 август 1936 г. правителството издава Наредба-закон за индустрията,превърнала се в закон след подновяването дейността на парламента през 1938.С него се преследват 3 основни цели:регламентация и регистрация на индустриалните предприятия,рационализация и насърчаване.Преследванат цел е засилване на държавния контрол над индустрията.

През 1936 г.кабинетът на Кьосеиванов разработва 5-годишен план за изграждане на здрава и боеспособна армия.Предвижда се пълно възстановяване на наборната система,увеличаване на числения състав на войсковите части,изграждане на военни обекти и предприятия и снабдяване на армията с модерно оръжие.Министерският съвет предоставя пари за закупуване на оръжия.В навечерието на Втората световна война числеността на армията е 72 250 войници,офицери и генерали.