46. Деветнадесетомайски режим. Реформиране на държавните институции. Законодателна дейност.

 

Реформиране на държавните институции. Законодателна дейност.
На 27 ноември 1933 по предложение на Д.Велчев Конгресът н а ТВС взима решение за преврат. С политическата подготовка се заемат звенарите на К.Георгиев,а с военнотехническата- на Д.Велчев. През май 1934 правителството на Мушанов изпада в тежка криза. Край на политическата агония слагат „Звено“ и ТВС,които извършват на 19 май 1934 военен преврат и съставят правителство начело с Кимон Георгиев.На 14 юни със специална Наредба-закон новото правителство забранява политическите партии, конфискува имущества,забранена е политическата дейност на лидерите на старите партии,комунистите са подложени на преследване,подменя стария държавен апарат,назначени са нови чиновници. Проведена е административна реформа.Шестнадесетте окръга са сведени до седем областти – Софийска, Врачанска, Плевенска, Шуменска, Пловдивска, Старозагорска, Бургаска. Селските общини са уедрени.
Налага се безпартийност, която води до промени в политическата и държавната система. Кметовете стават представители на върховната власт,назначени от министъра на вътрешните работи,като трябва да са навършили 30 години и да имат гражданско или военно образувание.
В общинските съвети избираните от народа съветници не може да надвишават повече от половината на общия състав. Другите влизат без избори.Така се повишава компетентността на общините за сметка на тяхното самоуправление.На 9 юни 1934 е учредена „дирекция за обществена обнова“, подчинена на министър-председателя. Поставя се под контрол печата и културните процеси. Училищните настоятелства са заменени с училищни комисии. Гимназии са закрити,а на тяхно място са отворени реални училища. Правителството иска д наложи италианската професионално-съсловна система.
В стопанската идеология основно място заема идеята за реформиране на капитализма посредством намеса на държавата.Разработен е 5-годишен план за развитие на селското стопанство. Правителството извършва натиск в/у пазара с цел регулиране на цените .
Ограничава се ролята на цар Борис 3ти в пол. живот.
Преходни кабинети на ген.П. Златев и А.Тошев
ПРез август 1934 е нарушено единственото на ТВС.През януари 1935 правителството на К.Георгиев е принудено да додаде оставка.На 22.01. е съставено правителство, начело с П.Златев. Първоначално заявяват че ще продължат делото на 19 май ,но започват кампания за възхвала на царя и създават условия за изваждане на Д. Велчев от състава на Централното управление на ТВС. През април 1935 царят успява да изолира умереното крило в ТВС , а избухналата министерска криза приключва с оставка на Златев. На 21 април е формирано правителство начело с А.Тошев. Така цар Борис се ангажира с деветнадесетомайския ред. През юли 1935 Велчев се свързва с враждебните на правителството той е призован да се върне и да извърши преврат, но на 2 октомври Велчев е заловен в България. На 28 март 1936 присъдите на Велчев и майор К.Станчев са заменени с доживотен затвор. Правителствата на П. Златев и А.Тошев  продължават  утвърждаването на авторитарната политическа система,но се отказват от промяна на конституцията и съставяне на парламент,състоящ се от представители на професионалните организации.
Монарх и правителство в авторитарната политическа система на България.
На 23 ноември 1935 преходния кабинет е заменен от правителството начело с Г.Кьосеиванов, виден представител на безпартийния политически елит. Основната задача във вътрешната политика е решаването на въпроса за политическата организация на режима. Има две възможности – да формира собествена партия или да търси съдействието на старите партии.
На 2 март 1936 военният министър ген. Хр. Луков обявява разтуряне на ТВС и моли за изявление от името на армията за участието й в политическия живот. Постъпката му получава одобрение.
На 4 юли 1936 е формиран вторият кабинет на Кьосеиванов.Комбинации със старите партии се оказват безперспективни.