37. Обявяване независимостта на България през 1908 г. (предпоставки, подготовка, обявяване и признаване).

 

  • Управление на демократическата партия.

В началото на 1908 г.изборът на монаха за съставяне на правителство пада в/у Демократическата партия.Пол.концепции на ДП за нац.обединение са сходни с външнополитическите намерения на монарха.Предстои да бъде провъзгласена независимостта на старната ,за което е необходимо преди всичко да се спечели подкрепата на Русия.Проруската ориентация на демократите и силните им националистически стремежи оказват значително влияние в/у Фердинанд при избора на новото правителство.

На 16.01.1908 лидерът на ДП Ал.Малинов сставя нов кабинет.Първата стъпка на правителството е да отмени суровите мерки на стамболовистите по отношение на университета,професорите и студентите.

Най-важната стъпка в дейността на кабинета на малинов е провъзгласяването на Независимостта през 1908 г.

Според Берлински договор създаденото Княжество България е васално на Османската империя.То трябва да заплаща ежегоден данък и част от държавните дългове на Турция;да няма министерство на външните работи и собствено дипломатическо и търговско представителство в другите страни;България няма право да създава редовна войска и военен флот.

Пътят на българската държава към независимост е бавен и продължителен.Той се изразява в постепенното отхвърляне на някои задължения спрям сюзерена.Още третото бълг.правителство назначава министър на външните работи и се изграждат бълг.дипломатически представителства в чужбина-главно в балканските държави.Създава се и редовна армия.

През 1908 г. се засилват противоречията м/у двата блока Антантата и Тройния съюз.На 11.юли.1908 г. Избухва Младотурската революция,която още повече усложнява обстановката на Балканите.В София решават да се възползват от затрудненията в Турция.Правителството на ДП започва да подготвя акцията по обявяване на независимостта.Първите стъпки се правят пред силите на Антантата.Единствено Русия е благосклонна.Позицията на останалите сили от Антантата е в разрез с плановете на бълг.правителство.Затова то насочва погледа си към Централните сили.

Междувременно в Цариград става т.нар.”инцидент Гешов”.Бълг.дипломатически представител не е поканен на гала вечеря по случай рождения ден на султана.С това младотурското правителство подчертава подчиненото положение на България.На 15.септ.1908г. България отзовава своя представител турската столица.На 19.септ.1908 г. Българското правителство се възползва от избухналата стачка на служителите по Източните железници и окупира линията,собственост на Турция.Това е следваща съпка кум ликвидиране на зависимостта на България от външните сили.

Подкрепено от обществеността в страната,правителството взема решение да обяви независимостта.То обаче не е осведомено за тйните преговори м/у Фердинанд и австрийския император Франц Йосиф.Монархът се съгласява бълг.независимост да се провъзгласи преди анексията на Босна и Херциговина от Австро-Унгария,с което поема отговорността България първа да нарушиБЕрлинския договор.

На 22 септ.1908 в църквата „Св.40 мъченици” в Търново България е провъзгласена тържествено за независима държава.

Големите държави отказват да признаят извършения в Търново акт.В създалата се заплетена обстановка правителството на Малинов тръгва по пътя на компромиса.То се съгласява да плати на Турция 82 мнл.лева обезщетение при условие признаването на независимостта.За портата това не е достатъчно.Русия отново се намесва.Тя предлага да поеме исканите от Турция 125 млн.лева,като ги приспадне от турския дълг в следствие на Освободителната война (1877-1878).България се задължава да изплати на Русия 82 млн.лв.,като плащането се извъши чрез заем с руската държавна банка.

На 09.01.1909 г. Турция признава официално независимостта на България.Веднага последва признаванети и от страна на Великите сили.

Провъзгласяването и признаването на Независимостта е акт с прогресивно ист.значение за развитието на България.Скъсани са унизителните васални връзки с Турция.С акта на независимостта окончателно се утвърждава Съединението,ликвидирана е турската собственост в/у т.нар. Източни железници в Южна България.С/у паричната компенсация за сметка на Русия  са ликвидирани задълженията за изплащане на ежегоден данък на Турция и изплащането на част от нейните дългове към държавите ,подписали Берлинския договор.