27. Възстановяване на Третата българска държава. Временно руско управление (1877-1879 г.).

 

Руско-тур война от 1877-1878 донася  свободата на България.Помоща на Русия по устройството на новата българска д-ва се реализира на 4 етапа:подготвителен,военновременен,мирновременен и заключителен.

I-ви етап–ноем 1876 до началото на войната.Към главнокомандващият руската армия се създава ,,Канцелария за гражданцко управлениена свободните за Дунав земи,, с начални княз Владимир Черкаски и съдръжниците му Анучин , Домонтович подпомогнати от българите Найден Геров , Марин Дринов и Тодор Бурмов.Те проектират формата на бъдещето държавно устройство на Б-я.Подготвят се новите нормативни актове за местното и централно управение.Важно място е бълг.администрация се отрежда на онези представители на едрата буржоазия ,които са руски поданици.Към Гражд.канцелария са привлечени 80 офицери и 20 руски косули.

II-ри етап–Започва с преминаването на руските войски на Дунав и завършва с прекратяването на военните действия.Поставя началото на същинското организиране и уредбата на на бг.д-ва.За кратко време в страната са израдени големи адм.единици.До 3 март 1878 е въведено ггражданско управление в 8 губернии и 56 окръга.Губернаторите се назначават от средите на висшите руски офицери като изключение прави Свищовската губерния (Найден Геров).За вицегунернатори в почети вс области са назначени българи(Драган Цанков,Петко Каравелов…)В селата се възстановяват съветите на старейшините а в окръзит – градските админ.съвети.Създадени са и изборни съдебни съвети.Премахнати са някои данъци и на мястото на десятъка е въведен поземлен налог.Отменя се с-мата на откупуване на данъци.

III – ти етапЗапочва след подписването на Санстеф.мирния договор(3март 1878).Мирновременните условия позволяват подмяната на руските представители в управлението на страна с български ; ускорено изграждане на бълг.армия,полиция , централни и местни органи на управление и др..Голяма заслуга за осъществяването на тези задачи има ген.Анучин(оглавява гражданското управление след смъртта на Черкаски 3март-8май 1878)и Александър Дондуков-Корсаков(оглавява го от 8 май ).Под ръководството на Дондуков е изграден Съвет на императорския комисар със 7 отдела.Главната задача на на ВРУ през този период  – подготвяне на местни кадри ,които изцяло да поемат управлението на страната.На служба са назначени над 2 хил българи.На 31 март 1878 се полагат основите на бг.армия- Земска войска.Създадено е и военно у-ще за подготовка на офицерски кадри…

IV-ти етап– Започва след Берлинския договор – май 1879.Х-ра се с пълното преминаване на органите на централното управление в ръцете на българите.Срока на пребиваване на рускире войски е намален от 2год(както предвижда Санстеф.дог) на 9месеца.Седалището на ВРУ се премества в София,тъй като Пловдив остава в Изт.Румелия.Под ръководството на Марин Дринов се подготвя възобновяване на учебното дело.Премахнат е данъкът ,,владичина,,; полага се началото на медецинското дело;на 15 ян 1879 е открита Народна библиотека ; май 1879 с 2 млн капитал е открита БНБ.

ВРУ в България създава условия за изграждане на буржоазнодемократично управление и заликвидиране остатъците от турския феодализъм…